Share to Facebook

Tuesday, March 19, 2013

Berfikir Rasional Tidak Hanya Mengikuti Kaedah Ilmiah

Yang dikategorikan berfikir rasional itu bukan hanya mengikuti kaedah ilmiah saja tapi juga mengikuti kaidah syariah. Secara logika ilmiah kita tidak bisa menalar mengapa nabi Musa a.s. dengan pengikutnya Bani Israil bisa diselamatkan dari kejaran pasukan Fir'aun dengan peristiwa dipukulnya tepi Laut Merah dengan tongkat Nabi Musa sehingga sungai terbelah menjadi dua seperti dua gunung yang diantara keduanya menjadi jalan penyeberangan pasukan nabi Musa a.s., tapi ketika pasukan Fir'aun mau menyeberangi laut tsb, laut tersebut kembali seperti semula sehingga menenggelamkan Fir'aun dan seluruh tentaranya. Namun kaidah syariah menyatakan "Innallaaha alaa kulli syai'in qodiir - Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu" .
Read more >>

Yang Paling Banyak Dicari

 

Copyright © 2014 by Tengku Khairil Ahsyar